Prislister

Tilstandsrapport og verdi- og lånetakst

 Priser inkluderer 50 km tur/retur eller ca. 1 times kjøretid tur/retur fra kontor i Hokksund.  Reisetid utover dette faktureres 30 kr. pr. km.  Tilleggsbygninger blir beskrevet og oppmålt ikke tilstandsvurdert. For tilstandsvurdering av tilleggsbygninger avtales pris. 

 Selveier: bolig, leilighet etc.  Tilstandsrapport  (Inkl. mva.)  Verdi- og lånetakst  (Inkl. mva.) 
BRA: 0 – 100 18 000 ,-  6 000 ,- 
BRA: 100 – 200 20 000 ,-  6 500 ,- 
BRA: 200 – 300 22 000 ,-  7 000 ,- 
BRA: >300 m² 25 000 ,-  9 000 ,- 
Sameiet / borettslagTilstandsrapport  (Inkl. mva.)  Verdi- og lånetakst  (Inkl. mva.)
BRA: 0 – 100 13 000 ,-4 000 ,-
BRA: >100 m²15 000 ,-5 000 ,-

Andre takseringsoppdrag

 Priser inkluderer 50 km tur/retur eller ca. 1 times kjøretid tur/retur fra kontor i Hokksund.  Reisetid utover dette faktureres 30 kr. pr. km.  Tilleggsbygninger blir beskrevet og oppmålt ikke tilstandsvurdert. For tilstandsvurdering av tilleggsbygninger avtales pris. 

(inkl.mva)
Tomtetakst/forhåndstakstFra. 6 000,-
Hyttetakst
(faktureres etter medgått timer)
Fra. 8 000,-
Uavhengig kontroll – tiltaksklasse 1Fra. 12 000 ,-

Skadetaksering og andre takseringsoppdrag faktureres etter medgått tid med 1 600 kr inkl. mva. pr. time (+ reisetid) og 8,00 kr. pr. km.